Legislatia din domeniul achizitiilor publice

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008

Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al comisiei europene din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE)nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice(CPV) si al Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice,in ceea ce priveste revizuirea CPV

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005

Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al comisiei europene din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului

 

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)

 

Regulamentul (CE) NR. 2151/2003

Regulamentul (CE) NR. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)

 

DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI

din 31 martie 2004 de modificare de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale.

 

DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI

din 31 martie 2004 de modificare privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucra(ri, de bunuri si de servicii.

 

De ce rolicitatii?

  1. Anunturile sunt culese din multiple surse (nu doar monitorul oficial, si seap)
  2. Notificare pe email - prin acest sistem unic, vi se reduce timpul de cautare la 0 (zero), toate anunturile din domeniul d-voastra de interes se vor transmite automat pe email
  3. Acces imediat la textul integral al anuntului
  4. Formulare - acest modul va completeaza automat pe baza profilului si a licitatiei toate formularele care trebuiesc depuse in dosarul unei licitatii
Nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, creeati un cont de evaluare si testati aplicatia! Click aici pentru a creea un user nou