Scurt Ghid Licitatii de vanzare

Vanzare la licitatie a bunurilor mobile si imobile

In cazul in care un bun mobil sau imobil este scos la licitatie de catre un lichidator, acesta va aplica prevederile legale cu privire la vanzarea la licitatie a bunurilor societatii debitoare. Astfel in urma organizarii licitatiei si a desemnarii adjudecatorului fie sa va elibera o dovada – in cazul bunurilor mobile, fie se va incheia un act de adjudecare – in cazul bunurilor imobile.

A. Vanzarea la licitatie a bunurilor mobile

Vanzarea la licitatie a bunurilor mobile presupune efectuarea mai multor etape:

 1. Formalitati premergatoare vanzarii la licitatieO prima etapa este aducerea la cunostinta publica, cu cel putin 3 zile inainte de licitatia propriu-zisa, urmarindu-se astfel o participare cat mai numeroasa si mai activa la licitatie.Anuntarea licitatie se realizeaza prin intocmirea si afisarea anuntul de vanzare la locul licitatiei, la sediul organului de executare, al Primariei de la locul vanzarii bunurilor si al instantei de executare, iar daca se considera necesar se va publica anuntul si intr-un ziar de larga circulatie.

  Anuntul in sine va trebui sa contina data, ora si locul licitatiei, enumerarea bunurilor ce vor fi oferite spre vanzare si se va indica, pentru fiecare in parte pretul de incepe a licitatiei.

 2. Desfasurarea licitatieiPretul de pornire a licitatiei este cel publicat in anunt, dar spre deosebire de licitatiile bunurilor imobile, acest pret este doar informativ. Conform legislatiei, concurentii sunt liberi sa ofere orice suma, cu conditia ca aceasta sa nu fie derizorie. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit. Cu toate acestea creditorii nu pot adjudeca vanzarea bunurilor la un pret mai mic de 75% din pretul anuntat initial la inceperea licitatiei.Dupa ce licitatia a fost inchisa, se va intocmii un proces verbal despre desfasurarea si rezultatul licitatiei, proces verbal ce va fi semnat de lichitador, creditor si adjudecatar.
 3. Adjudecarea licitatieiConform legislatiei in vigoare, un bun achizitionar in cadrul unei licitatii nu poate fi platit in rate. Adjudecatarul trebuie sa achite contravaloarea bunului in cel mult 5 zile, moment in care se va face si predarea acestuia.Lichidatorul va elibera fiecarui adjudecatar o dovada care va contine data si locul licitatiei, numele adjudecatarului, bunul adjudecat si pretul platit. Aceasta dovada constituie titlul de proprietate asupa bunurilor vandute, vanzarea in sine avand drept scop transmiterea dreptului de proprietatea asupra unui bun de la debitor la adjudecatar.
  Daca adjudecatarul nu plateste pretul in termenul de 5 zile, licitatia se va relua, iar primul adjudecatar este raspunzator atat pentru scaderea pretului in cadrul celei de-a doua vanzarii cat si de cheltuielile efectuate pentru organizarea si sustinerea acesteia.

 

B. Vanzarea la licitatie a bunurilor imobile

 

 1. Formalitati premergatoareLichidatorul va stabili pretul unui imobil, fie individual, fie consultandu-se cu un expert. Prin expertiza se va determina si valoarea drepturilor de uzufruct, abitatie sau servitute, daca aceste drepturi au fost intabulate ulterior inscrierii vreunei poteci.Lichidatorul trebuie sa obtina imformatii cu privire la drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre organizarea licitatiei si citati la termenele fixate pentru vanzare.

  In 5 zile de la stabilirea pretului bunului, lichidatorul va intocmi, afisa sau publica anuntul de vanzare in cadrul licitatiei. Termenul de organizare a licitatiei va fi de cel putin 30 de zile de la anunt si de maxim 60 de zile.
  Cei interesati sa participe la licitatie sau obligatia ca in termenul stabilit sa depuna 10% din valoarea estimata a imobilului.

 2. Desfasurarea licitatieiIn prima etapa a licitatiei, lichidatorul va citi anuntul de vanzare si a eventualelor oferte primite pana la acea data.In cazul in care imobilul este grevat de vrun drept din cele mentionate anterior, la primul termen de vanzare strigarile vor incepe cu pretul cel mai mare oferit, sau in cazul in care oferta lipseste se va incepe cu pretul fixat in publicatie scazut cu valoarea acestor drepturi.

  Daca pretul obtinut in urma scaderii drepturilor nu este suficient de mare pentru a acoperii creantele ipotecare inscrise anterior, lichidatorul va relua licitatia, in cursul aceleiasi zile, pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. In aceasta situatie licitatia va incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare.

  Daca nici in aceasta situatie nu se sa putut obtine pretul la care imobilul a fost evaluat vanzarea se va amana pentru un alt termen care va avea loc la cel mult 60 de zile dupa actuala licitatie.

  Pentru acest nou termen se va face o noua publicatie. La acest termen, licitatia va incepe de la pretul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat initial.

  Daca pretul de incepere a licitatiei nu a fost obtinut nici in aceasta situatie, atunci bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit. Lichidatorul va intocmi procesul verbal cu privire la desfasurarea si rezultatul fiecarei licitatii in parte.

 3. Adjudecarea licitatieiIn cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile, la cererea adjudecatarului si cu acordul creditorului, lichidatorul poate stabilii ca pretul sa fie platit in rate. Actul de adjudecare va fi intocmit pe baza procesului verbal de licitatie fie dupa ce sa platit pretul integral al bunului fie doar avansul in cazul in care imobilul a fost vandut cu plata in rate.Actul de adjudecare trebuie sa contina titlul executotiu impotriva debitorului, daca imobilul se afla inca in posesia acestuia. Astfel adjudecatarul poate sa obtina predarea silita a imobilului. Acest act de adjudecare serveste drept titlu de proprietate pentru adjudecatar iar in baza acestuia poate fi inscris in cartea funciara. Principalul efect al actului de adjudecare consta in transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil de la debitor la adjudecatar.

  Odata inscris actul de adjudecare in cartea funciara, adjudecatarul poate dispune de bun, tot de la acelasi moment imobilul ramanand liber de orice ipoteci sau alte sarcini. Daca pretul se plateste in rate aceste sarcini se sting la plata ultimei rate. Daca adjudecatarul nu-si indeplineste obligatia de plata a pretului acesta poate fi executat silit sau imobilul va putea fi scos din nou la vanzare, iar in acest caz falsul adjudecatar va fi obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret.

Posted in Autoritati Contractante, c13 autoritati contractante

De ce rolicitatii?

 1. Anunturile sunt culese din multiple surse (nu doar monitorul oficial, si seap)
 2. Notificare pe email - prin acest sistem unic, vi se reduce timpul de cautare la 0 (zero), toate anunturile din domeniul d-voastra de interes se vor transmite automat pe email
 3. Acces imediat la textul integral al anuntului
 4. Formulare - acest modul va completeaza automat pe baza profilului si a licitatiei toate formularele care trebuiesc depuse in dosarul unei licitatii
Nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, creeati un cont de evaluare si testati aplicatia! Click aici pentru a creea un user nou