Pregătirea procesului de atribuire a contractului de achiziţie

Pentru a administra cu success procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică, autoritatea contractantă trebuie să pregătească această procedură în detaliu.
Care sunt principalele întrebări la care trebuie să se răspundă în legătură cu pregătirea
procedurii?
– care sunt principalele activităţi;
– cine este responsabil şi de ce anume;
– există resursele umane necesare;
– care sunt termenele procedurii de atribuire a contractului?

Aceste întrebări par foarte simple, dar dacă luăm în considerare posibilelev ariante ale procedurilor, limitele temporale, etc. ne dăm seama de complexitatea acestui domeniu.
Dacă o autoritate contractantă desfăşoară un mare număr de proceduri de atribuire este recomandabil să se elaboreze un ghid practic intern privind achiziţiile publice. Aceste documente succinte se pot referi la aspectele de fond şi la elementele esenţiale privind achiziţiile publice din cadrul autorităţii contractante respective.
Dacă autoritatea contractantă are în structura sa mai multe departamente/unităţi/etc. şi acestea trebuie să coopereze în timpul procedurii de atribuire este necesară elaborarea unui ghid, a unui regulament intern, sau chiar a unui manual de operare care să prevadă activităţile şi responsabilităţile pentru fiecare unitate organizaţională/funcţie pe parcursul întregului proces.
Două abordari pot fi folosite în scopul elaborării regulamentului intern sau al manualului de operare. Se poate adopta fie o abordare atotcuprinzătoare fir autoritatea contractantă poate dezvolta înainte de activitatea pregătitoare un regulament diferit pentru fiecare procedură de atribuire în parte.
În principal, conţinutul regulamentului intern sau al manualului de operare se poate referi la: distribuţia responsabilităţilor pentru pregătirea, îndeplinirea şi controlul intern al procedurilor de atribuire din autoritatea contractantă respectivă, precum şi responsabilităţile persoanelor şi organizaţiilor care acţionează în numele acesteia sau care sunt implicate odată cu autoritatea contractantă în astfel de proceduri, şi procedura de documentare aplicabilă pentru procedurile sale de atribuire. În acest scop, autorităţile contractante vor specifica în mod special persoana, persoanele sau organismele care răspund de luarea deciziilor pe parcursul procedurii.

În fiecare an, fiecare autoritate contractantă va pregăti un program anual de achiziţii publice prin utilizarea unui formular standard. Dacă programul anual trebuie să fie modificat, autoritatea contractantă va aplica aceeaşi procedură de aprobare.
Obligaţia de documentare a autorităţilor contractante: autoritatea contractantă va documenta toate activităţile ce au loc în timpul desfăşurării procedurii de atribuire in conformitate cu principiile de achiziţii publice. Astfel, autoritatea contractantă va documenta în scris cele de mai sus, începând din faza de pregătire a procedurii de atribuire până la încetarea tuturor obligaţiilor ce rezultă din contractul atribuit. Aceste documente trebuie să fie păstrate până la data stabilită prin legislaţie.

Posted in Autoritati Contractante, c13 autoritati contractante

De ce rolicitatii?

  1. Anunturile sunt culese din multiple surse (nu doar monitorul oficial, si seap)
  2. Notificare pe email - prin acest sistem unic, vi se reduce timpul de cautare la 0 (zero), toate anunturile din domeniul d-voastra de interes se vor transmite automat pe email
  3. Acces imediat la textul integral al anuntului
  4. Formulare - acest modul va completeaza automat pe baza profilului si a licitatiei toate formularele care trebuiesc depuse in dosarul unei licitatii
Nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, creeati un cont de evaluare si testati aplicatia! Click aici pentru a creea un user nou